RMGE Maros / Hírek / Egy példakép búcsúzik – Köszönjük, Márta!

Egy példakép búcsúzik – Köszönjük, Márta!

Avatar
Posted by
Nyugdíjba vonulása alkalmából köszönetet szeretnék mondani dr. Márta Torda főosztályvezető asszonynak a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom szülőföldön való megmaradása és boldogulása érdekében kifejtett több, mint 10 éves munkájáért. Márta munkájának eredményeként egy olyan Kárpát-medencei agrárkapcsolati háló jött létre, amely által a külhoni és az anyaországi magyar gazdálkodók tudnak egymásról, barátságok alakultak ki.
Ma részben neki is köszönhetően Kárpát-medence agráriuma már együtt gondolkodik, szereplői a közös problémákra közös válaszokat keresnek. Ez óriási érdem! Torda Márta irányításával tárcánk számos olyan programot indított és koordinál ma is, amelyek hozzájárulnak az életképes családi gazdaságok kialakításhoz és fejlesztéséhez, a gazdaságok megerősödéséhez, a gazdálkodók gazdálkodási körülményeinek javításához, a külhoni és anyaországi mezőgazdászok együttműködésének elmélyítéséhez és a jól működő közösségek építéséhez. Főosztályvezető asszony számára a külhoni magyar gazdatársadalommal való foglalkozás, a magyar-magyar kapcsolatok erősítése az agrárium területén sosem pusztán munka volt, sokkal inkább küldetés, hivatás. Pályafutása során büszkeséggel töltötte el, hogy a külhoni magyarság szülőföldön való boldogulásán és az egységes magyar nemzet szellemi, gazdasági, erkölcsi és kulturális megerősítésén munkálkodhat. Keményen dolgozott annak érdekében, hogy a Kárpát-medencei gazdatársadalom megmaradjon, fejlődjön és erősödjön. Egyik legnagyobb hatású eredménye a Kárpát-medencei Falugazdász program kidolgozása és elindítása volt, amellyel a külhoni magyar gazdatársadalom kézzel fogható, anyanyelvén elérhető szakmai támogatáshoz és információhoz juthat hozzá szülőföldjén.
Isten áldja, Márta! Köszönjük a nemzetszolgálatot és a jövőben is számítunk Önre!
Forrás: Bencsik Dávid közösségi oldala