Pro Agricultura Transilvaniae díj

Egyesületünk  létrehozta a Pro Agricultura Transilvaniae díjat, mellyel azokat a személyeket tüntetjük ki, akik az elmúlt három évtizedben meghatározóak voltak az RMGE Maros Szervezet munkájában.

Az említett kitüntetést 2019-ben, a Hármasfaluban megszervezett Gazdanapon a következő személyek vehették át: Kovács Marika, a szegedi Progress Alapítvány alelnöke, a Csongrád megyei NAK igazgatója nevéhez fűződik az RMGE Maros székházának kibővítése és oktatási-információs központtá alakítása; dr. Somogyi György, a szegedi fűszerpaprika-kutató intézet volt igazgatója, a magyarországi fűszerpaprika- és hibridmag-termesztés megalapozója és ennek erdélyi megismertetője; dr. Jakab Sámuel, a Szent István Egyetem nyárádszeredai kihelyezett kertészmérnöki tagozatának dékánja, ezüstkalászos tanfolyamok oktatója és mezőgazdasági szaktanácsadó; dr. György Sándor zöldségtermesztési és nemesítési mérnök, ezüstkalászos tanfolyamok oktatója és mezőgazdasági szaktanácsadó; Máthé László mérnök, az RMGE Maros egykori alelnöke, titkára és támogatója, az erdélyi magyar gazdaképviselet ujjászervezője; Kiss Károly mérnök, a Temes megyei gazdaszervezet volt elnöke, az RMGE Maros akkreditált képzéseinek partnere, aki tizenegy kötetes munkában ismertette a meghatározó munkásságú erdélyi magyar mezőgazdasági szakembereket. Meglepetésként ezzel a díjjal dr. Torda Mártát is kitüntették, aki mindig szívügyének tekintette a gazdák felemelkedését és az erdélyi gazdák megmaradását. Posztumusz kitüntetésben részesültek: dr. Tamás Lajos, az RMGE Maros Szervezet egykori elnöke, a nyárádszerdai kertészmérnöki kar volt oktatója, ezüstkalászos tanfolyamok oktatója és mezőgazdasági szaktanácsadó, az Erdélyi Gazda mezőgazdasági folyóirat szakírója; Csomós Attila mérnök, az RMGE Maros Szervezet volt elnöke, az egyesület székházának létrehozója és oktatási-információs központtá alakítója, az erdélyi gazdatársadalom meghatározó alakja; Nemes József, a hármasfalusi gazdakör alapítója és elnöke, a helyi szervezet székházának megvásárlója, a Makfalva községi gazdatársadalom meghatározó alakja.

2020-ban a Bekecsen adták át a Pro Agricultura Transilvaniae díjakat. András György jogtanácsos, a szervezet volt munkatársa, Belényesi András mérnök, elismert gyümölcsöstelepítő, Bocz István állatorvos, szaktanácsadó, Borbély Emma agrármérnök, vidékfejlesztési programvezető, Ferenczy Levente, az RMGE Maros alapító tagja, a kibédi gazdakör volt elnöke, Filep Kálmán Csaba állatorvos, szakíró, Kozma Ödön agrármérnök, az Erdélyi Gazda folyóirat külső munkatársa, Lázár Éva, a mezőfelei népművészet és gyékényfonás elismert mestere, Náznán Jenő elismert és kitüntetett agrármérnök, volt megyei mezőgazdasági vezérigazgató, szakoktató és néhai Márkus István elismert agrármérnök, szakoktató.

Idén, 2021-ben harmadik alkalommal tüntetett ki tíz személyt az Egyesület. A kitüntetettek mezőgazdasági és oktatási szakemberek: dr. Solti Gábor, a KÖSZ elnöke, dr. Gyovai Pál, a Pest Megyei Mezőgazdaági Termelők Szövetégének elnöke, Bancsi András, a Héderfájai Gazdakör elnöke, Ambrus Pál, a Fehéregyházi  Petőfi Sándor Gazdakör alapítója, dr. Thiesz Rezső, gyümölcstermesztési mérnök, kutató és oktató, Szász Zoltán, RMGE Maros alapítótag és oktatással foglalkozó szakember, Kozma Ferenc szőlős gazda, borász és oktató,  valamint Birtok György havasgazda. Posztumusz kitüntetést kaptak: Berekméri András, a Sáromberki Gazdakör volt elnöke, valamint dr. Csávossy György, az RMGE alapítója és volt elnöke.

Az oklevelek kíséretében átnyújtott díjat, plakettet a mezőpaniti Borbély Attila fafaragó tervezte, majd rézmunkáját a marosvásárhelyi Ferencz Zsolt kivitelezte és a feliratát Sándor János rótta a fába.