RMGE Maros / Hírek / Búzaösszeöntő ünnepség a Bekecsen

Búzaösszeöntő ünnepség a Bekecsen

Avatar
Posted by

Az RMGE Maros Szervezet rendezésében első alkalommal került sor a búza-összeöntési ünnepségre a Bekecsen.
Az RMGE Maros Szervezet is csatlakozott a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programhoz.
Idén két alapítványnak gyűjtenek búzaadományokat, felajánlásokat, a Bakó Béla – Pál atya vezette Szent Erzsébet Társulásnak,
valamint a Bonus Pastor Alapítvány rehabilitációs központjának.

     

Szombaton, augusztus 15-én, nagyboldogasszony napján a Bekecsen búza-összeöntési ünnepséget szervezett az RMGE Maros.
A jeles napon részt vettek a szovátai 15. Mátyás Huszárezred hagyományőrzői, a hármasfalui Württemberg Huszárezred Hagyományőrző csapata,
illetve a szovátai Történelmi Vitézi Rend.

Az aratás egy egyik legnagyobb nyári munka a mezőgazdaságban. Elődeink tudták: hit nélkül minden nehezebben megy, ha nincs Isten áldása a földön,
a munkán, nem tudnak eredményesen dolgozni, betakarítani, aratni és nem lesz meg a betevő falat. Napjainkban már gépesített a mezőgazdaság,
így el sem tudjuk képzelni, hogy mekkora erő és összefogás kellett a kézi erővel történő betakarításhoz.

              

Az aratás az élet ünnepe volt elődeink számára, ma a Bekecsen erre emlékeztek a megjelentek. Elsőként, házigazdaként Fazakas Miklós,
az RMGE Maros Szervezet elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. „Az idei év több szempontból is különleges.
A magyar kormány a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum 100. évfordulóját. Kora tavasszal szembesülnünk kellett
egy olyan világjárvánnyal, ami gyakorlatilag a mozgásunkban és a mindennapi munkánkban gátolt, nagyon komoly nehézségeket gördített a gazdálkodók elé.
Gazdatársaink eben a rendkívüli helyzetben is helyt tudtak állni, nem ilyedtek meg a vírustól, az időjárási viszontagságoktól, hanem tették a dolgukat,
vetettek, szántottak, arattak, biztosították a jövőt. Fent vagyunk a maros megyei magyarság szent hegyén, a Bekecsen, ami különlegessé teszi a mai napot
és a jövőnket is. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem az összefogásról szól, arról, hogy nem vagyunk egyedül itt, a Bekecsen és a Kárpát-medencében.
Megvan bennünk a szükséges erő és akarat ahhoz, hogy a következő időszakban is, saját erőforrásainkat használva hatékonyan dolgozzunk szülőföldünkön.”
– fejtette ki gondolatát Fazakas Miklós.

   

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács és a Maros megyei RMDSZ elnöke is köszöntötte a megjelenteket. „Elsősorban az összefogásról kell beszéljünk ma,
de ugyanakkor kell beszéljünk erről a helyről, kell beszéljünk a napról és kell beszéljünk erről a nemes ügyről, erről a nemes feladatról.
És hogy ma, ezen a csúcson, a Bekecs tetőn templom áll, az elsősorban az összefogás jele. Pont ma, 15-én, nagyboldogasszony napján öntjük össze
a Magyarok Kenyeréhez szükséges búzát, ha nem is mind a 15 millió búzaszemet, de annak egy jelentős részét. Azt hiszem, hogy megint
az összefogásról beszélhetünk, arról az összefogásról, amelynek alapján az egész Kárpát-medencéből a magyarság összeadja a Magyarok Kenyeréhez a búzát,
majd a búzából lisztet őrölnek és ez a liszt elkerül olyan helyekre, olyan emberekhez, akiken segítünk ezáltal.”  – fogalmazott az elnök.

  

Vass Levente, az RMDSZ Parlamenti képviselője is megosztotta gondolatait:
„Igazából azt mondják, hogy a történelem nem más, mint a politikának a meghosszabbítása. Folytathatnánk, hogy a politika nem más,
mint a történelemnek az előszava. A történelmet azok alakítják, akik nap, mint nap dolgoznak a mezőkön, azok, akik segítik a ti munkátokat,
a mi munkánkat,azok, akik gyereket szülnek és akik benépesítik a földet a jó Isten akaratával. A politikát pedig mi közösen alakítjuk,
ha összetartunk, összefogunkés felismerjük a lehetőségeket, amelyek adódnak, és amelyeket a jó Isten biztosít számunkra.”

   

Dr. Sándor Tibor László, Magyarország Bukaresti Nagykövetségének mezőgazdasági és környezetügyi attaséja szintén üdvözölte az ünneplőket:
„Hála az összefogásnak, köszönet az adományozóknak, hiszen minden búzaszem azt hiszem, a legjobb helyre megy.
Ha az ember nem vet, akkor nem is arathat, és ha arat, akkor jó szívvel adja.”

           

A folytatásban Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója osztotta meg gondolatait.
„Az új kenyér az mindig azt mutatja számunkra, hogy képesek vagyunk teljes értékűen élni, képesek vagyunk újra és újra megtermelni
önmagunk számára a táplálékot, és ehhez már csak igénybe kell vennünk a lelkieket, amiben mindig segítséget várunk el másoktól.
Ez a segítség, amit elvárunk, ezt úgy tudjuk megtestesíteni, hogy a gazdák, akik megtermelik a táplálékot, azok azt a segítséget egy picit más formában,
búza vagy kenyér vagy egyéb adomány formájában tudják tovább adni, szintén azoknak, akik ezt igénylik, vagy erre rászorultak. Az elmúlt időszakban azzal,
hogy a magyar kormány támogatásával elindítottuk a mezőgazdaságban dolgozók, az abból élők támogatását célzó programjainkat,
egyre hangsúlyosabbá vált itthon is a mezőgazdaság. Voltak évek, évtizedek, amikor szinte szégyen volt megművelni a földeket, mindenki úgy képzelte,
hogy az egy alantas munka. De íme, látjuk évről évre és főleg ezeken az ünnepeken tudatosul talán leginkább bennünk az, hogy ez a legszebb,
amit létre lehet hozni, a saját táplálékunkat. A magunk részéről én azt tudom ígérni, hogy továbbra is folytatjuk a munkát,
továbbra is támogatjuk a gazdák tevékenységét.”

      

Az ünnepi gondolatokat Wass Albert: Üzenet haza című verse váltotta fel, melyet a sóvárad Közművelődési Egyesület elnökének,
Gagyi Ildikó Erzsébetnek az előadásában hallhattak a jelenlévők.
Nagyon sok értéket kapnak mindazok, akik végig követik a Magyarok Kenyere programot és azok,
akik részesei ennek nem csak értéket kapnak, a teljesen lényüké válik, tenni is akarnak.

              

Az eseményen a búza-összeöntést várták leginkább az ünneplők. 23 Maros megyei településről érkeztek gazdák, hogy az együvé tartozás érzését erősítsék.
Nyárádkarányfalva, Sóvárad, Makfalva, Sáromberke, Istvánháza, Udvarfalva, Mezőpanit, Somosd, Holtmaros, Ilencfalva, Hármasfalu, Torboszló,
Marosszentgyörgy, Fehéregyháza, Mezőcsávás, Csíkfalva, Nyárádmagyarós, Nyárádselye, Fintaháza, Nagyernye gazdakörei, gazdái,
továbbá a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kertészmérnöki tanszék és a Sepsiszentgyörgyi Agrártanszék, valamint a koronkai
és a gyulakuti malmok vezetői vettek részt a búza-összeöntésen.

   

  

Az összeöntött búzát ökumenikus szertartás keretében áldotta meg Nagy Béla nyárdselyei református lelkipásztor, Lukács János
nyárdselyei római katolikus plébános és Sándor Szilárd jobágyfalvi unitárius lelkész. A folytatásban az udvarfalvi Mátyás Ernő az erre az alkalomra írt
saját költeményét olvasta fel. Köszönet illeti a Maros megyei gazdákat, adományozókat, akiknek köszönhetően egyre több felajánlás érkezik,
mely liszt vagy kenyér formájában jut el a támogatott intézményekhez.

A vallásban és a mindennapi életünkben is fontos szerepet tölt be az új kenyér, melyet Bakó Béla – Pál atya beszéde zárásaként megáldott.

Az eseményen felcsendült a magyar és a székely himnusz, majd közösen imádkozott az ünneplő tömeg.

A búza-összeöntési rendezvény közös szabadtéri ebéddel és jóízű eszmecserével ért véget. A jó hangulatról, muzsikáról
a nyárádmagyarósi Biró Sándor (hegedű), a nyárádszeredai Mózes Károly (harmonika) és a nyárádselyei Birján Attila (klarinét) gondoskodott.